Bodegraven 14 januari 2019 - Deze maand is het 25 jaar geleden dat Pinkstergemeente Morgenstond Bodegraven werd opgericht. Zondag 13 januari vierde de gemeente dit heugelijke feit met een feestelijke dienst voor alle inwoners, jong en oud. Zondag 20 januari een dankdienst voor allen die de afgelopen 25 jaar betrokken zijn geweest bij de Pinkstergemeente.

 

In 1958 kwam er een geestelijke opwekking in Nederland als gevolg van een grote evangelisatiecampagne van T.L. Osborn. Hij was de inspiratiebron tot de oprichting van de Morgenstond-gemeente in de Haagse stadswijk Morgenstond. Vanuit die gemeente zijn de andere gemeenten ontstaan, zo ook op diverse plaatsen in de Randstad. De Pinkstergemeente gelooft in de drie-enige God: God de Vader, Zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. Met de doop door onderdompeling worden de dood en opstanding van Jezus beleden. "We getuigen daarmee dat de we bij Hem horen. Vervuld met de Heilige Geest en in Zijn kracht verwachten we ook Jezus' wederkomst," verklaren Wilma en Aart van der Vlist, die vanaf de start in 1994 lid zijn van de gemeente in Bodegraven.

 

De Pinkstergemeente Bodegraven is 25 jaar geleden ontstaan uit de gemeente in Gouda. De eerste plaats van samenkomst was de Goede Herderschool. Daar kwamen ongeveer 25 personen samen, maar gaandeweg werd deze ruimte te klein. Na een aantal verhuizingen werd in 2015 de Salvatorkerk betrokken. Hier vinden de samenkomsten en andere activiteiten nog steeds plaats. Er zijn nu ongeveer 200 leden en de gemeente groeit nog steeds.

 

De Pinkstergemeente legt de nadruk op het werk van de Heilige Geest, zoals Jezus zelf in de Bijbel zegt in Johannes 16:7: 'Als ik wegga, stuur ik Hem (trooster, helper, plaatsvervanger) naar jullie toe'.

 

Er zijn binnen deze gemeente vijf oudsten (geestelijk leiders) en vijftien diakenen actief. Aart is negen jaar oudste geweest. Hij is nog altijd, samen met zijn vrouw Wilma, actief in deze christelijke gemeenschap. Aart: "Wij geloven dat achter elke deur in Bodegraven iemand is die Jezus nodig heeft. Die mensen willen wij graag bereiken. Zij zijn van harte welkom in onze kerk. Toch kun je je in een onbekende gemeente verloren voelen. Bij ons niet. Er staat altijd een welkomstteam klaar bij de ingang van de kerk. Zij heten u graag welkom namens God en wijzen u de weg binnen de kerk. Wij horen vaak dat onze kerk aanvoelt als een warm bad."

 

Wilma vult aan: "Het geloof is een belangrijke houvast voor ons persoonlijke leven, maar ook de motivatie om daadwerkelijk naar elkaar om te zien. Dit uit zich in onderlinge hulp in de gemeente, maar ook in betrokkenheid bij activiteiten in ons dorp. We hebben op dit moment tien huiskringen, kleine groepen mensen die elkaar wekelijks ontmoeten om te praten over geloof en leven." "Wij zijn een jonge, betrokken, levendige en laagdrempelige christelijke gemeenschap. Een gemeente met veel jonge gezinnen. We leggen daarom het accent op het kinder- en jeugdwerk in alle leeftijdsgroepen. Het is voor ons heel belangrijk dat ook de kinderen zich thuis voelen en leren wie God is, wat er in de Bijbel staat en dat Hij een God van liefde en blijdschap is. Daarvoor hebben we elke maand 'kids corner' na de dienst; een geweldige happening voor kinderen, waar echt aandacht voor hen is en wie ze zijn."

 

Activiteiten Morgenstond Bodegraven is een actieve geloofsgemeenschap. Iedere zondagmorgen is er om 10.00 uur een samenkomst in de Salvatorkerk. Op het podium staat een muziekteam, dat de samenkomsten muzikaal begeleidt. God wordt geëerd en aanbeden, er zijn altijd een Bijbeluitleg en een getuigenis. Na de dienst drinken de gelovigen samen een kop koffie. Voorts zijn er gebedsteams en is er een pastoraal team beschikbaar voor als iemand zegen nodig heeft of met problemen zit. Elke eerste zondag van de maand wordt het avondmaal gevierd, eens in de maand is er op woensdagmorgen een Mum's Meet. Moeders met kinderen bespreken herkenbare thema's. Mannen of vrouwen komen ook eens per maand samen om elkaars hart te delen en God te zoeken in woord en of lied.

 

Aart: "Buiten onze eigen activiteiten zijn wij blij met de geweldige onderlinge samenwerking met de andere kerken in Bodegraven. Samen organiseren we in de zomer het Kinderfeest, het Teenevent in het najaar, de Kerstwandeling in december en de Impact Jongerendiensten." Iedereen wordt door de Morgenstond Bodegraven van harte uitgenodigd om de bijzondere jubileumdienst zondag 13 januari bij te wonen in de Salvatorkerk. Want zoals Aart zegt: "Geloven is gaaf."