Als Jezus je aanraakt, krijgt het leven weer zin.

Als Jezus je aanraakt, krijgt het leven weer zin.
23 september 2018
Spreker:
Passage: Mattheus 8:14-17

Mattheus zet doelbewust drie genezingen op een rij. Daarmee wil hij duidelijk maken dat Jezus alle macht heeft, ook over demonen en ziekten. Dat is erg bemoedigend, maar ook moeilijk, wanneer je te maken hebt met ziekte of gebondenheid. In de preek wordt dan de bemoediging van Petrus meegegeven: we mogen onze zorgen met Hem delen en over ons lijden ligt al de glans van Gods heerlijkheid.

Download bestanden Noten

SHARE