Gods Koninkrijk, lijden en liefde

Gods Koninkrijk, lijden en liefde
9 december 2018
Spreker:

Preek Gods Koninkrijk Gods Koninkrijk, lijden en liefde. Profetie als een wandeling naar de hoogste bergtop: eerst deel is vervult, later volledig. De volledige vervulling van Gods Koninkrijk staat in Openbaring 21:5. God maakt alles nieuw, perfect, zonder lijden vol van liefde. Jezus vertelt dat Gods koninkrijk gekomen is. Maar mensen gaan nog steeds dood, er is nog steeds pijn, ziekte en lijden. Soms is er ook (deels) herstel. Maar altijd er is troost van God en van medemensen die door God zijn aangeraakt. God heeft ons lief en vult ons met liefde om te leren elkaar lief te hebben. Die liefde gaat verder dan wetten en regels (bergrede), ook als is deze liefde niet perfect (1Cor.13). Het is de weg die hoger gaat, en God gaat het perfect maken. Tijd voor gebed voor wie lijdt.

Download bestanden Noten

SHARE