Wat is eigenlijk goed en kwaad?

Wat is eigenlijk goed en kwaad?
16 september 2018
Spreker:
Passage: Mattheus 13: 9-15; 24-30; 36-43

En laat wie oren heeft goed luisteren!

Jezus zegt: let op de vruchten.
Onderscheid goed en kwaad naar wat het voortbrengt

Vrucht van de Geest is de LIEFDE!

Download bestanden Noten

SHARE