Geschiedenis van Israël

6 oktober 2019

Niet oordelen, maar helpen!

29 september 2019
Hoe kijken wij naar de ander en hoe doet Jezus dat?
Ik wil graag preken over uitverkiezing a.d.h.v. de tekst ‘Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren.’ uit Matteüs 22:14. Als inleiding op de preek zal ik vers 1 t/m 14…

Wees een vreemdeling

15 september 2019
Durf jij die volgende stap te zetten naar die ander? We worden ook uitgedaagd om hier heel praktisch handen en voeten aan te geven.

Geroepen voor Bodegraven

8 september 2019


1e in een serie van 4 preken over het praktisch volgen van het voorbeeld van Jezus: gezegend om te zegenen: Oog voor de zoekende Jezus geeft les in de tempel,…

Neem je kruis op

18 augustus 2019
Neem je kruis op
Zie jij jezelf klein en kwetsbaar door omstandigheden (reuzen) in je leven? God ziet in jou Zijn kind, wat krachtig mag zijn door Hem en in Hem!!
Reiniging, heiliging, vorming en vulling in het leven van een volgeling van Jezus
1 2 3 4 5

Pinkstergemeente

Morgenstond Bodegraven

Salvatorkerk

Vrije Nesse 11

2411 GN Bodegraven

prencommunicatie@morgenstondbodegraven.nl

G. Nap +31 6 2859 653

 

 

Pinkstergemeente Morgenstond Bodegraven is door de belastingdienst aangemerkt met een ANBI status. Uw giften zijn hierdoor aftrekbaar.


Giften kunt u overmaken naar IBAN nummer NL93 INGB 0003 0893 48 t.n.v. Pinkstergemeente Morgenstond Bodegraven.