Wie ben ik?

12 januari 2020
Je identiteit in Christus. Wie ben jij? Wat ben jij? Hoe ben jij? Wie zegt God dat je bent? Wat kan God voor je doen?
Thema: wat is de wet en hoe past Jezus die toe bij een mens? De Farizeeën en Schriftgeleerden proberen Jezus te laten kiezen tussen de wet (regels) en zijn liefde…

Immanuël

22 december 2019
Immanuël, God met ons

Doopdienst 8 december 2019

8 december 2019
Volledige opname van deze dienst

1e in een serie van 4 preken over het praktisch volgen van het voorbeeld van Jezus: gezegend om te zegenen: Oog voor de zoekende Jezus geeft les in de tempel,…

Neem je kruis op

18 augustus 2019
Neem je kruis op
Zie jij jezelf klein en kwetsbaar door omstandigheden (reuzen) in je leven? God ziet in jou Zijn kind, wat krachtig mag zijn door Hem en in Hem!!
Reiniging, heiliging, vorming en vulling in het leven van een volgeling van Jezus
WE volgen de vrouwen het graf in en zien dat Jezus is opgestaan. Zijn opstandingskracht is ook werkzaam voor ons, want in Hem is onze identiteit. Pasen kan dus heel…

Pinkstergemeente

Morgenstond Bodegraven

Salvatorkerk

Vrije Nesse 11

2411 GN Bodegraven

prencommunicatie@morgenstondbodegraven.nl

G. Nap +31 6 2859 6537

 

 

Pinkstergemeente Morgenstond Bodegraven is door de belastingdienst aangemerkt met een ANBI status. Uw giften zijn hierdoor aftrekbaar.


Giften kunt u overmaken naar IBAN nummer NL93 INGB 0003 0893 48 t.n.v. Pinkstergemeente Morgenstond Bodegraven.