Deze gelijkenis gaat over de verantwoordelijkheid van de mens. We kunnen doof en blind worden door tevredenheid met onze eigen situatie. Maar God stuurt dan mensen die ons storen, in…

“Ik Ben”

3 maart 2019
Ik ben het Brood des Levens -Johannes 6:35 Johannes is 1 van de 4 evangelie schrijvers en schrijft voornamelijk aan de gemeente (dat zijn wij dus). In dit evangelie spreekt…
Aart spreek over Romeinen 5 en legt uit over doop met de Heilige Geest. De preek gaat over in een oproep om stappen te nemen.

De verloren zoon

10 februari 2019
De verloren zoon. De vader verdraagt werkelijk alles wat mensen zichzelf en hem aandoen. Hij vernedert zich telkens weer, in de hoop dat zij dan toch voor hem kiezen. Jezus…

Rosh Hashanah

9 september 2018
Leven in Christus als nieuw mens. “Wat wil je dat Ik doen zal?” Kies voor loslaten: “Ja, ik wil.” Gevolg: vrede en dankbaarheid.
Deze preek is de eerste van een reeks preken over Openbaring 2 en 3. De brieven aan de zeven gemeenten.

Strijden voor of met God?

19 augustus 2018
Deze preek gaat over het verschil tussen voor God en met God strijden. Wie voor God strijd voert een opdracht uit, mogelijk uit eigen belang. Om met God te strijden…
1 2 3 7 8 9

Pinkstergemeente

Morgenstond Bodegraven

Salvatorkerk

Vrije Nesse 11

2411 GN Bodegraven

prencommunicatie@morgenstondbodegraven.nl

G. Nap +31 6 2859 6537

 

 

Pinkstergemeente Morgenstond Bodegraven is door de belastingdienst aangemerkt met een ANBI status. Uw giften zijn hierdoor aftrekbaar.


Giften kunt u overmaken naar IBAN nummer NL93 INGB 0003 0893 48 t.n.v. Pinkstergemeente Morgenstond Bodegraven.