Onze visie:

“Zie Ik maak alle dingen nieuw” ; Openbaringen 21:5

 

Onze missie:

  • God eren boven alles.
  • Omzien naar elkaar, zowel binnen als buiten de kerkmuren.
  • Achter elke deur in Bodegraven er iemand is die Jezus nodig heeft.

 

Wat wij geloven

Als gemeente geloven wij in de drieenige God: God de Vader, Zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. De doop door onderdompeling, waarmee we de dood én opstanding van Jezus belijden, getuigt ervan dat wij bij Hem horen. Vervult met de Heilige Geest en in Zijn kracht verwachten we ook Jezus’ wederkomst.

 

Oudsten

Onze gemeente kent vijf oudsten, de geestelijke leiders van de gemeente. Elke week ontmoeten de oudsten elkaar om scherp, enthousiast en toegerust te blijven in het werk van en voor God, en dit uit te dragen naar de gemeenteleden met wie zij optrekken. Zo wordt Gods huis op- en uitgebouwd.

 

 oudsten@morgenstondbodegraven.nl

 

Diakenen

De verschillende taakgebieden zijn verdeeld onder de 5 oudsten. Ieder taakgebied zoals onderwijs, kringen, jongerenwerk worden geleid door diakenen en teamleiders.

Pinkstergemeente

Morgenstond Bodegraven

Salvatorkerk

Vrije Nesse 11

2411 GN Bodegraven

prencommunicatie@morgenstondbodegraven.nl

G. Nap +31 6 2859 6539

 

Pinkstergemeente Morgenstond Bodegraven is door de belastingdienst aangemerkt met een ANBI status. Uw giften zijn hierdoor aftrekbaar.


Giften kunt u overmaken naar IBAN nummer NL93 INGB 0003 0893 48 t.n.v. Pinkstergemeente Morgenstond Bodegraven.