Oudsten

Onze gemeente kent vijf oudsten, de geestelijke leiders van de gemeente. Elke week ontmoeten de oudsten elkaar om scherp, enthousiast en toegerust te blijven in het werk van en voor God, en dit uit te dragen naar de gemeenteleden met wie zij optrekken. Zo wordt Gods huis op- en uitgebouwd.

 

Diakenen

De verschillende taakgebieden zijn verdeeld onder de 5 oudsten. Ieder taakgebied zoals onderwijs, kringen, jongerenwerk worden geleid door diakenen en teamleiders.

 

 oudsten@morgenstondbodegraven.nl

Patrick Brunn

Patrick is als oudste verantwoordelijk voor de gebieden: pastoraat en het bewaken van de visie en missie van onze gemeente.

 

Diakenen

Diaken voor pastoraat is Martijn Schenk.

 

Leo van Riet

Leo is als oudste verantwoordelijk voor de gebieden: diaconie, gebouwbeheer, welkom team, pr en communicatie en secretariaat.

 

Diakenen

Diaken voor gebouwbeheer is Wim de Wit.

 

Maarten Ouwendijk

Maarten is als oudste verantwoordelijk voor de gebieden: gebed, evangelisatie en zending.

 

Diakenen

 

 

Gert Nap

Gert is als oudste verantwoordelijk voor de gebieden: sprekers, onderwijs, erediensten (muziek, beamer en geluid), kringen en de vertegenwoordiging van Pinkstergemeente Morgenstond Bodegraven naar buiten.

 

Diakenen

Diaken voor sprekers is Wim de Wit, onderwijs John Jacobs, erediensten Wilma van der Vlist, beamer & geluid Roy Verheijen.

 

Jan Zaal

Jan is als oudste verantwoordelijk voor de gebieden: kinderwerk, jongerenwerk, bibliotheek en financiën.

 

Diakenen

Diaken voor kinderwerk is Lenneke Kalisvaart

Pinkstergemeente

Morgenstond Bodegraven

Salvatorkerk

Vrije Nesse 11

2411 GN Bodegraven

prencommunicatie@morgenstondbodegraven.nl

G. Nap +31 6 2859 653

 

 

Pinkstergemeente Morgenstond Bodegraven is door de belastingdienst aangemerkt met een ANBI status. Uw giften zijn hierdoor aftrekbaar.


Giften kunt u overmaken naar IBAN nummer NL93 INGB 0003 0893 48 t.n.v. Pinkstergemeente Morgenstond Bodegraven.